________________________________


1751- 59

Första nybyggarna i Skyttmon och Aspnäset. Byarna etableras.

1791
Byn skattläggs.

1821-29
Laga skifte.

1838
Skogsbolaget Wifstawarv börjar att köpa virke. 2 270 stockar levereras.
Se kontraktet

1847

L
evereras 4 912 stockar.

1850 - talet
Skogen blir ännu mer värdefull och flottledsrensningar påbörjas. Skyttmobönderna säljer inte skogen till bolagen, som annars var vanligt, och blir därför förmögna.

1874 - 1914
De stora träslotten byggs.

1896
Sågen står klar.

1922
Skolan färdigbyggd.

1926
Kraftstationen invigs.

1950
Bro över Ammerån.

1981
Skolan byggs om till bygdegård.

1993
Nordens äldsta man Nikolaus Henriksson avlider, 109 år gammal.

2003
Ca 30 personer bor i byn.

***

2003-05-05