Stig Andersson

 


Kälabodarna är en av fäbodställena kring Skyttmon. Fr.v: Elin Andersson,
Gunborg Sjölund, Borgvattnet, Valdemar Sjölund, Borgvattnet.
Ca 1990 blev Lars Östlund ägare och flyttade stugan till Grundflyn.
Foto: Stig Andersson

Fäbodar och skogskojor
på södra sidan AmmerånKälabodarna låg ca 4 km från byn, där fanns tre fäbodar: O.P. Henrikssons, H.N. Henrikssons och J .P. Skyttmos. På Nikolaus Henrikssons fäbodar finns ladugården kvar, stugan är flyttad ner till hemgården. På Skyttmos bovall finns ladugården kvar i fallfärdigt skick
.

Stugan såldes till Lars Östlund och flyttades for några år sedan ner till Ammerån vid Grundflyn. O.P. Henrikssons gård förvärvades 1921 av min far. Han renoverade den bo stuga som hörde till gården år 1934. Stugan varmbonades och nya fönster sattes in.

Den kom under många vintrar att tjäna som bostad for timmerhuggare under avverkning både på Henrikssons skogsmark och min fars. Ladugården minns jag bara som några förmultnade stockar i en backe ovanför stugan.

Bostugan sålde min far till Gerd Christiernin från Stockholm år 1955. Hon flyttade den ner till Furuskog vid Ammerån, hon i sin tur sålde stugan till Åke Sehlen från Lungsjön i mitten av 60-talet. Stugan finns nu vid det fiskdamm som Sehlen har på sin fastighet.

Gärdsbodarna fanns ca en km från Ammerån nedanför Skyttmoberget. Där finns ladugården kvar om än något fallfärdig, stugan är borta.

Några hundra meter därifrån låg Sundströms fäbodvall. Stugan och ladugården flyttades i mitten av 30-talet ner till Ammerån. Där finns två stugor i relativt bra skick samt en lada, ladugården däremot är i dåligt skick.

Till Gärds gård fanns även en koja vid Prästgårdsflon, en koja med stallet hopbyggt med bostaden. Den finns kvar men är ganska förfallen.

Grundsvakojan fanns ca två km. upp från Ammerån, alldeles intill den timmerväg som kallades Grundsvavägen. Efter den vägen kördes många timmerlass varje vinter, även Öravattnets skogsägare transporterade sitt virke efter den vägen. Bernt Larsson som förvärvade fastigheten flyttade i början av 1970-talet kojan ner till Ammerån och renoverade upp den till en fin sportstuga.

Ungefär en km längre upp efter vägen fanns Nybodarna, tillhöriga Anna Nilsson. Stugan och stall har börjat förfalla men ladugården är någorlunda än så länge.

Några hundra meter från Nybodarna finns lämningar efter en gammal koja hopbyggd med stall, troligen mycket gammal. Henriksbodarna fanns ca en km från Ammerån, vallen ligger mitt under storkraftledningen. En del av ladugården finns kvar men stugan är borta.

På före detta Evert Skyttmos skogskifte sattes i början av 50-talet upp en koja där Wivstavarv hade en större skogsavverkning, strax väster om Svarttjärn. Den kojan är numera förfallen och nästan borta. Stugubergsbodarna ca en km från Ammeråvägen består av tre vallar.

N.O. Johanssons fäbod den västligaste, nuvarande ägare är Göran Sahlin. Där finns bostuga, ladugård och stall, alla hus mycket förfallna. Den vall som kommer närmast är före detta J .P. Skyttmos, nuvarande ägare är Persson Invest. De har kostat på plåttak på bostugan så den är i någorlunda bra skick, men ladugården är borta.

Den tredje stugan är före detta Markus Mårtenssons, den är utan tak och ganska förfallen. Ladugården flyttades ner till Ammerån vid Sundet, där timrades den upp ca 150 meter från ån och är i bra skick. En ny bostuga byggdes på en backe några meter från Ammerån. Det är en fin stuga i bra skick.

E.P. Eriksson byggde också en stuga samtidigt, ca 100 meter österut. Den är i bra skick och ägare är numera Mats Eriksson. Stallet som fanns där är numera rivet och ersatt av en förrådsbyggnad. Dessa stugor användes under många år av slåtterfolket. Både Markus och Erik Petter hade här stora myrodlingar som under goda år gav mycket hö. E.P.E:s stuga användes även som bostad for skogsarbetare under många år. Jag har själv bott i den stugan under flera vintrar.

Erik Petter byggde också en koja avsedd för skogsarbetare på norrsidan av Stuguberget ca. 500 meter från Ammerånvägen. Den kallades av någon anledning för Backen, både koja och tillhörande stall är i bra skick. Längre österut efter en gammal timmerväg kallad Glittervägen finns Samuel kojan ca två km från Ammeråvägen. Man lade för många år sedan plåttak på stugan så den har klarat sig ganska bra.

På näset mellan Ammerån och Yttersfjärden finns två stugor, det är bara några meter mellan stugorna. Det var slåtterstugor som man bodde i under tiden som man bärgade å slåttern. Dessa stugor tillhörde N.P. Gärd och Valfrid Nilsson (Sundström). Stugorna är numera fallfärdiga.

Till Gärds stuga fanns också ett stall för två hästar, den är nästan helt borta. I den stugan bodde min far och jag flera vintrar. Den låg också centralt till under flottningen. Under vintern var stugan mycket kall vad jag kan minnas.

Ca 100 meter från dessa stugor fanns en mindre timrad stuga tillhörig Aspnäsgårdarna. Den såldes någon gång på 70-talet av Henry Skyttmo till Karl Erik Eriksson som flyttade den till Erlandssjön.

Den sista jag kan komma ihåg på södra sidan Ammerån är flottarkojan som fanns vid Borgforsen. På näset mellan viken och där forsen börjar fanns koja för 8 personer, stall för 3 hästar och båthus för 3 båtar. Även här har jag bott några vintrar när vi hade körde timmer oppe i södra Borgberget.

Jag minns en vår när vi hade kört färdigt och skulle flytta hem sent på en lördag. När vi skulle försöka ta oss över med hästarna över Borgfjärden var isen alldeles för dålig så vi fick vända om och sedan ta oss runt Borgberget för att sedan ta en timmerväg som kom fram vid Öravattensjön. När vi nådde fram till Öravattnet var klockan l0 om kvällen. Mitt i natten var vi hemma i Skyttmon. Då var vi fullkomligt slut båda hästar och körkarlar, det är strapatser som man sent skall glömma.

Alla hus vid Borgforsen är numera rivna. Borgforskojan tillhörde lndalsälvens flottningsförening och många är de flottare som bott i denna koja.

Jag kan nu minnas att det fanns ytterligare en skogskoja vid Kälabodarna. Den fanns ca. 200 meter ovanför Skyttmos fäbodstuga. Den revs av Henry Skyttmo i början av 50-talet och kördes hem till ved.

Enligt denna sammanställning bör det ha funnits ca tjugo stycken fäbodstugor och skogskojor på södra sidan Ammerån.


***


2003-05-07